บริษัท พี ที เค วู้ด คือ ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้อัดคุณภาพ ตราไม้อัดตราบ้าน ไม้อัดปทุม เช่น ไม้อัดสักธรรมชาติ ไม้อัดสักอิตาลี ไม้อัดยาง ไม้อัด มอก. 178-2549 เอ็มดีเอฟและปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิว ไม้สักแปรรูป ไม้อัดเคลือบฟิล์มและ ผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ มามากกว่า 40 ปี เรายึดมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพในราคายุติธรรม พร้อมบริการอันเป็นกันเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมไม้ ปัจจุบันบริษัทเป็นโรงงานผลิตไม้อัดคุณภาพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ ISO 9001 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้ของเรามีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล บริษัท พี ที เค วู้ด ได้ส่งไม้อัดคุณภาพจากโรงงานของเรา ไปยังลูกค้าทั่วประเทศไทย พร้อมส่งออกสินค้าของเราไปสู่ทวีปต่างๆ ทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าเราเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดไป

Certification

บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลในด้านต่างๆ 

การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัดยึดมั่นในการแปรรูปไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมรักษาป่าธรรมชาติให้คงอยู่คู่เมืองไทย และลูกหลานสืบไป เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานที่น่าอยู่โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อมในโรงงาน และ สุขภาพพลานามัยของบุคลากร นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งโครงการโรงงานสีเขียว เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบๆ โรงงาน และ ชุมชน ให้สะอาด ร่มรื่น ไร้มลพิษ และจัดตั้งโครงการโรงงานสีขาวเพื่อสร้างชุมชนที่ปราศจากยาเสพติด รวมถึงมีการแจกทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานของบุคลากรในทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสุขและความเป็นอยู่ของครอบครัว พี ที เค วู้ด

บริษัท พี ที เค วู้ด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้ผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของเรา ทางบริษัทได้เข้าร่วมกับ Global Forestry Services (GFS) ในโครงการ Wood Tracking Chain of Custody โครงการติดตามไม้ของ GFS นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นเพื่อจัดการกับข้อบังคับทางกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้เช่น EUTR, Lacey Act ของสหรัฐอเมริกา และ Green Purchasing Act ของประเทศญี่ปุ่น.

นโยบายบริษัท ตามโครงการติดตามไม้ของ GFS

บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทั้งในระบบการผลิต การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายทางด้านแรงงาน ในด้านของข้อกำหนดในการติดตามการใช้ไม้ บริษัทจะใช้แต่วัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่ำในการผลิตสินค้า Verified Legal ดังนั้น
บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด จะไม่ใช้วัตถุดิบที่มีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการกระทำต่อไปนี้:

  • การลักลอบตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย หรือการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย
  • การละเมิดทางธรรมเนียมและสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติการป่าไม้
  • การทำลายค่านิยมในการอนุรักษ์ป่าไม้
  • การแปลงพื้นที่ป่า เป็นที่เพาะปลูก โดยไม่ได้รับอนุญาติ
  • การใช้การปรับแต่งพันธุกรรม (GMO) ในการดำเนินงานป่าไม้
  • การละเมิดอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานปีพ.ศ. 2541

บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัดมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHAS) และได้แต่งตั้งตัวแทนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของ OHAS และฝึกอบรมพนักงานของบริษัท