ไม้อัดปิดผิวสำหรับการตกแต่ง

ไม้อัดโอ้คขาวธรรมชาติ

ไม้อัดปิดผิวสำหรับการตกแต่ง

ไม้อัดแอชธรรมชาติ

ไม้อัดบีชธรรมชาติ

ไม้อัดบีชธรรมชาติ