แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle Board) ปิดผิว

แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle Board) ปิดผิว

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ปิดผิว

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ปิดผิว