ไม้อัดปิดผิวสำหรับการตกแต่ง

ไม้อัดโอ้คขาวธรรมชาติ

ไม้อัดปิดผิวสำหรับการตกแต่ง

ไม้อัดแอชธรรมชาติ

ไม้อัดบีชธรรมชาติ

ไม้อัดบีชธรรมชาติ

ไม้อัด มอก. 178-2549

ไม้อัด มอก. 178-2549

แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle Board) ปิดผิว

แผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด (Particle Board) ปิดผิว

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ปิดผิว

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF) ปิดผิว