ไม้อัดสักธรรมชาติ

รายละเอียดสินค้า

ลายไม้ : ลายตรง ลายภูเขา หรือ ตามธรรมชาติของไม้
ขนาดมาตรฐาน: 4 x 8 ฟุต ( 1220 x 2440 มิล)
ความหนามาตรฐาน : 4,6,10,15,20 มิล
กาว : มาตรฐาน E2, E0, CARB p2
เกรด : 3, 4A, 4B, 5 ตามความสวยงามของลายไม้

นอกจากนี้ เนื่องจากทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตไม้อัดเอง เราสามารถผลิตไม้อัดลักษณะพิเศษตามการความต้องการของลูกค้า เช่น ไม้อัดสักปิดผิววีเนียร์ไม้ลายขวาง ไม้อัด มอก. 178-2549 ปิดผิวไม้สัก ไม้อัดสักลายผสม (mix match) หรือผลิตลายชุดด้วยซุงสักต้นเดียวกัน เพื่อให้ได้สีไม้สักธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันในแต่ละแผ่น