ไม้อัด มอก. คืออะไร

ไม้อัด มอก.178-2549

ไม้อัด มอก. หรือ ไม้อัดเต็มมิล คือไม้อัดยางที่ได้ผ่านกระบวนการผลิต และการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. 178-2549 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความกว้าง (มม), ความยาว(มม), ความหนา(มม), ความชื้น, และการยึดติดของกาว ฯลฯ
บางคนอาจคุ้นเคยกับการเรียกไม้อัด มอก. ว่า “ไม้อัดบางนา” เพราะสมัยก่อนนั้น มีเพียงแค่โรงงาน ไม้อัดไทยที่ตั้งอยู่แถวบางนาเพียงโรงงานเดียวที่ได้การรับรองมาตรฐาน ในการผลิตไม้อัด มอก. 178-2549 ภายใต้ยี่ห้อ “ช้างสามเชือก” หรือ ยี่ห้อ “บางนา” แต่ปัจจุบัน โรงงานไม้อัดไทยนั้นได้ปิดกิจการไปแล้ว และ ณ ปัจจุบันบริษัท พี ที เค วู้ด จำกัดนั้นได้รับการรับรองในการผลิตไม้อัด มอก. 178-2549 ที่รู้จักกันดีในตลาด ภายใต้แบรนด์ ไม้อัดตราบ้าน

ไม้อัด มอก. นั้นแบ่งเป็น 4 ประเภทตามกาวที่ใช้ในการผลิต โดยมีประเภทต่างๆ ตามนี้

 1. ประเภทภายนอก ใช้กาวที่ทนทานต่อลมฟ้าอากาศ น้ำเย็น น้ำเดือด ไอน้ำ และความร้อนแห้ง ได้ดี เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือละอองน้ำ
 2. ประเภททนความชื้น ใช้กาวที่ทนทานต่อลมฟ้าอากาศ น้ำเย็น น้ำเดือด ไอน้ำ ในเวลาจำกัด เหมาะสำหรับ ใช้ภายในอาคารและภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือละอองน้ำเป็นครั้งคราว
 3. ประเภทภายใน ใช้กาวที่ทนน้ำเย็นได้ดีพอสมควร ทนทานในน้ำร้อนได้ ในเวลาจำกัดไม่ทนในน้ำเดือด เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารหรือในที่ซึ่งไม่ถูกน้ำละอองน้ำ
 4. ประเภทชั่วคราว ใช้กาวที่ทนน้ำเย็นได้ในเวลาจำกัด เหมาะสำหรับใช้งานชั่วคราว

ทั้งนี้ ในการแยกประเภทไม้อัด มอก. 178-2549 จะดูจากการยึดติดของกาวในสภาวะการใช้งานต่างๆ เป็นหลัก เช่น ในกรณีไม้อัดภายนอก ชั้นกาวต้องยึดติดกันแน่นถึงแม้ว่าไม้อัดจะโดนน้ำ อย่างไรก็ตามทางมาตรฐานจะไม่ครอบคลุมถึงสภาพเนื้อไม้ หรือความเสี่ยงต่อเชื้อรา และแมลง ในการใช้ไม้อัดในสภาพแวดล้อมต่างๆ

ปัจจุบันประเภทไม้อัด มอก. ที่พบเห็นกันบ่อยๆ ในสเปคงานราชการ จะเป็นไม้อัด มอก.ประเภทภายใน และประเภทภายนอก โดยไม้อัด มอก. นั้นมีทั้งแบบเปลือย และแบบปิดผิวด้วยวีเนียร์ไม้ธรรมชาติต่างๆ เช่น ไม้สักธรรมชาติ และไม้สักอิตาลี
นอกจากนี้ ไม้อัด มอก. แต่ละประเภทยังมีการแบ่งชั้นคุณภาพ เป็น 4 ชั้นคุณภาพตามลักษณะของไม้บางที่ทำเป็นไม้หน้าและไม้หลัง โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้งานดังต่อไปนี้

ชั้นคุณภาพ 1 เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ แสดงผิวหน้าไม้
ชั้นคุณภาพ 2 เหมาะสำหรับงานที่ไม่ควรทาสีทับหรือ ปิดผิวหน้าไม้
ชั้นคุณภาพ 3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องทาสีหรือปิดทับผิวหน้าไม้ หรือที่ๆ ไม่อาจเห็นผิวหน้านั้นได้
ชั้นคุณภาพ 4 เหมาะสำหรับงานที่ผิวหน้าไม้ ไม่มีความสำคัญ
หมายเหตุ-ไม้ตระกูลสน ไม่ต้องพิจาณาตำหนิเรื่องตาในการแบ่งชั้นคุณภาพ

ชั้นคุณภาพไม้ในสเปคงานจะระบุว่า ไม้หน้าและไม้หลังของไม้อัด มอก.นั้นเป็นชั้นคุณภาพใหน เช่น ไม้อัด มอก. 178-2549 ประเภทภายนอก ชั้นคุณภาพ 2/4 หมายความว่า ไม้หน้าเป็นชั้นคุณภาพ 2 เหมาะสำหรับงานที่ไม่ควรทาสีทับหรือ ปิดผิวหน้าไม้ ส่วนไม้หลังนั้น เป็น ชั้นคุณภาพ 4 สำหรับงานที่ผิวหน้าไม้ไม่มีความสำคัญหรืองานที่ไม่โชว์หลังไม้ โดยราคาของไม้อัดมอก. แต่ละประเภทก็จะขึ้นอยู่กับชั้นคุณภาพของไม้หน้า และหลัง
ด้วยความที่  บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัดเป็นโรงงานผลิตไม้อัดเอง เราสามารถผลิตไม้อัด มอก. ประเภท และชั้นคุณภาพต่างๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันทางเราได้รับการรับรองการผลิต ไม้อัดชั้นคุณภาพ ตั้งแต่ เกรด 1/1 ซึ่งเป็นเกรดที่ดีที่สุด จนถึงเกรด 4/4 สำหรับงานที่ต้องการราคาถูกลงมา ไม่โชว์หน้าไม้ทั้งสองด้าน
นอกจากนี้ทางเรายังเชี่ยวชาญในการปิดผิววีเนียร์สักธรรมชาติ หรือสักอิตาลี บนหน้าไม้อัด มอก. สำหรับงานตกแต่งภายใน และงานเฟอร์นิเจอร์

อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม้อัด มอก. นั้นแตกต่างจากไม้อัดทั่วไปในตลาดคือ “ความหนา” ไม้อัด มอก. นั้นจะมีความหนาเต็มมิล เช่น ไม้อัด มอก. 10 มิลจะมีความหนาเท่ากับ 10มิล +/- 0.3 มิลตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมาตรฐาน มอก. ที่ระบุไว้ แต่ไม้อัด 10มิลทั่วไปในตลาดมักจะมีความหนาจริงเพียง 8-9มิล ไม้อัด มอก. เลยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับงานที่มีความเข้มงวดด้านสเปคความหนา งานส่งออก และงานก่อสร้าง และตกแต่งของราชการ
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ไม้อัด มอก.ตามมาตรฐาน ได้แก่ ความชื้นต้องอยู่ระหว่าง 7-15%, การติดกาวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดโดยดูที่ค่าความต้านแรงเฉือน และค่าการแตกที่ไม้ (wood failure) ตามตารางที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

ในการแสดงเครื่องหมายและฉลากของไม้อัด มอก. แผ่นไม้อัดทุกแผ่น ต้องมีข้อมูล และเครื่องหมายตามรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

 1. คำว่า “แผ่นไม้อัด”
 2. ประเภท โดยแสดงคำว่า “ภายนอก” หรือ “ทนความชื้น” หรือ “ภายใน” หรือ “ชั่วคราว”
 3. ชั้นคุณภาพ แสดงเป็นเลขอารบิก ตัวเลขหน้าแสดงชั้นคุณภาพของไม้หน้า ตัวเลขหลังแสดงชั้นคุณภาพของไม้หลัง โดยมีเครื่องหมาย / คั่นกลาง เช่น 1/2
 4. ขนาด (กว้าง x ยาว x หนา ) เป็นมิลลิเมตร
 5. ข้อความหรือรหัสแสดงเดือน ปีที่ทำ หรือรุ่นที่ทำ
 6. ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 7. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ปัจจุบัน บริษัท พี ที เค วู้ด มีไม้อัด มอก. หลากหลายประเภท โดยมีขนาดและ ความหนา มาตรฐานตามนี้

 • ขนาดมาตรฐาน : 4 x 8 ฟุต ( 1220 x2440 มิล)
 • ความหนามาตรฐาน : 4,6,10,15,20 มิล (หากต้องการความหนานอกเหนือนี้สามาถติดต่อบริษัท เพื่อทำการผลิตพิเศษ)
 • กาว: ภายนอก (กันน้ำ), ภายใน (เกรด E2, E0, CARB p2 สำหรับงานส่งออก)
 • ชั้นคุณภาพทุกประเภท : ตั้งแต่ 1/1 – 4/4
 • การปิดผิว: ไม้อัด มอก. เปลือย, ไม้อัด มอก. ปิดผิวสักธรรมชาติ, สักอิตาลี และวีเนียร์ไม้ประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ไม้อัด มอก. 178-2549 สามารถ download ข้อกำหนดได้ตามไฟล์นี้

สนใจ ผลิตภันฑ์ ไม้อัด มอก.  คลิ๊ก

บทความที่น่าสนใจ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 × two =